خانواده خوشبخت

همانطور که می دانیم نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده با یکدیگر جو عاطفی خانواده را بوجود می آورد. رابطه اعضای یک خانواده در پرورش کودکان، سلامت روح و رفتار آنها اثربخش بوده و آینده یک فرد و یک جامعه را می سازد.

این رابطه به سه صورت ممکن است ظاهر گردد ( دموکراسی، آزادی مطلق و دیکتاتوری ) .

متخصصین امور خانواده و آسیبب شناسان اجتماعی دموکراسی را عاقلانه ترین و انسانی ترین روش زندگی می دانند. بر این اساس دو جامعه شناس آمریکایی طی ده سال بررسی ویژگیهای خانواده خوشبخت سراسر جهان را که از لحاظ اقتصادی، نژادی، تحصیلی و طبقاتی با هم متفاوت بوده اند مورد مطالعه قرار داده و نتایج تحقیق خود را این چنین مطرح می کنند.

ویژگیهای خانواده های خوشبخت و موفق:

1-تعهد:

اعضای خانواده نسبت به هم متعهد بوده و به نیازهای خانواده بیش از نیازهای خود اهمیت می دهند و با آنکه خود مشکلاتی در زندگی دارند ولی این مشکلات به تعهد آنها نسبت به خانواده آسیبی نمی رساند. اعضای خانواده های خوشبخت در پیگیری اهداف فردی مشوق هم بوده و از هر گونه فعالیتی که دوام و بقای خانواده را مورد تهدید قرار دهد پرهیز می کنند.

2-قدردانی:

اعضای این خانواده ها برای یکدیگر ارزش و احترام قائلند. آنها با هم دوستانه رفتار می کنند و به جای عیب جویی و انتقاد، هنرها و فضیلتها و کارهای خوب یکدیگر را به یاد می آورند.

3-ارتباط و با هم بودن :

امروزه اکثر مردم گرفتارند هر یک از اعضای خانواده به نوعی مشغول کار است آنها به علت مشکلات روزانه و شرایط اجتماعی اکثرا" دور ار خانه و یا دور از یکدیگر در محیط خانه بسر می برند بنابراین بهتر است ساعتی از روز را در کنار هم قرار گیرند. ( مانند صرف شام ) .

خانواده های موفق و خوشبخت غالبا" از فرصتهای کوتاه برای ارتباط و ابراز علاقه استفاده می کنند. آنها بدون واهمه با هم به بحث و گفتگو می پردازند و به حرفهای یکدیگر توجه می کنند همه افراد خانواده حق دارند تصمیماتی که در باره آنها گرفته می شود شرکت کنند و در عین حال مسئولیت دارند که در گرفتن تصمیم و انجام وظایف خود عاقلانه رفتار کنند.

اعضای این خانواده ها آشکارا و شرافتمندانه با هم ارتباط برقرار می سازند و از آزار رساندن، سرزنش، تسلط جویی و کنترل یکدیگر خودداری می ورزند. آنها از با هم بودن یعنی حضور فعال در بحثهای جمعی خانوادگی و بیان افکار و نظرات و مصاحبت یکدیگر لذت می برند.

4-همکاری و تعاون:

مشکلات زندگی اعضای خانواده های خوشبخت در مقابل مشکلات با هم متحد می شوند تا با دشواریها و هر بحرانی مقابله نمایند.

5-انضباط:

انضباط به معنای خویشتنداری و کنترل و هدایت رفتارهای خود می باشد. مشخص و معین بودن هدفها و نظم و ترتیب کارهای خانوادگی، راه و رسم زندگی اعضا را مشخص می کند. آنها می فهمند که چرا باید از انجام کاری خودداری کنند یا در مواقع معین وظایف خاصی را انجام دهند.

بنابراین بهتر است که تعهد ، قدردانی، ارتباط - همکاری و تعاون و انضباط را از یاد نبریم.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٢