چند راه

اگر در نقطه  ای از زندکی هستید که دقیقا  نمیدانید چه می خواهید11یا انچه را که همیشه فکر می کردید 11می خواهید به دست اورید 11ولی از ان لذت نمی برید 11بگذارید به یک حمله پانزده دقیقه ای حسادت دچار شوید . بگذارید  حسادتتان  خود را بیان کند و به ارامی شما را در جهتی که نیاز دارید 11 راهنمایی  کند .حسادت  میتواند خیلی هم سالم باشد .و به ما امکان میدهد تا ببینیم ارزوهای واقعیمان کدامهاست  .قهرحسادت تحسین تلخ است  .در پشت حسادت 11نگرشی دست ودلبازانه  از تمام ویژگیهای خوب  1÷واحساس تحسین وعلاقه  به انهاست.حسادت  میتواند  به چیزی خوب ختم شود 1÷در صورتی که بتوانیم ان را تحمل کنیم .شیطان

 

چند راه  برای به دست اوردن  هر انچه که میخواهیم 000(حتی  شوهر00خوشمزهدرمورد علاقه اتان               یک     یادداشت شیطانخطی به شخص مقابل بفرستید  ((÷÷÷÷÷÷÷÷÷              راجع به این که چقدر از صمیم قلب ان چیز را میخواهید 1÷بفرستید .خواب به ان شخص تلفن بزنید 1÷هر چند که ممکن است این کار خیلی   سخت باشد .خواب  از کسی که میشناسید بخواهید که شما را معرفی کند .شیطان   در جلسه ملاقات بهترین لباسها را بپوشید گاوچراندر مهمانیها  خود را به افراد ناشناس معرفی کنی  از د .این کار میتواند زندگی شما را تغییر دهد .بازنده  برای کسی شام خوبی بدهید دل شکسته

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢