حسادت زنان ،

مکانیزم دفاعى

 

 

 

 

حسادت، نوعى خشم درونى است که مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممکن است در بعضى کمتر و در برخى بیشتر دیده شود؛ اما آنچه در ادبیات قدیم ایرانیان یافت میشود اینست که دختران حسودتر از پسران دانسته شده اند. در روان شناسى امروز این مطلب ثابت شده است که دختران در روابط بین فردى و در رابطه با جنس مخالف، حساستر، خود محورتر و حسودتر از پسرانند، حسادت آنان در برخى موارد بحدى است که گاه به انتقام گرفتن از طرف مقابل نیز مى انجامد. حسادت و همچشمى جهالتى است که با سعادت و خوشبختى فاصله بسیار دارد. حسادت شکل ها و ظواهر مبدل بسیارى دارد؛

حسادت میتواند خود را در رقابتى پایدار یا در کناره گیرى از همه رقابتها آشکار سازد؛ حسادت در شهرت طلبى یا در فروتنى در بخشش، بى پروایى و یا در طمع ظالمانه نیز خود را ابراز میکند و ثمرات تلخ همچشمى هاى دوران کودکى در سالهاى بعد ما را احاطه میکنند. همچشمى هاى دوران کودکى اگر جدى گرفته نشود بطور دائمى بر فرد اثر میگذارد و صفات شخصیتى او را غیرطبیعى میسازد و باید افزود؛ گاه اختلالات سنى و جنسى بین فرزندان یک خانواده باعث حسادت میشود.

از نظر  کارشناسان روان شناسى تربیتی : حالات انسان چهار بخش دارد

 1- حسادت

 2- غبطه خوردن

 3- بخل ورزى

 4- ایثار

 

 

بنظر آنان: متأسفانه افراد فرق حسادت و غبطه را نمیدانند اگر  دوست کسی چیزى بخرد و او نیز مثل او بخرد این غبطه است نه حسادت؛ فردى که بخل ورزى میکند، میگوید؛ خدایا به من بده ولى به دیگرى نده، چرا که دوست دارد فقط خود مالک آن باشد. بنابرین حسادت در خانم ها یک مکانیزم دفاعى است که بعضاً باعث نابودى فرد مى شود. کارشناسان روانشناسى در مورد حسادت هاى زنانه معتقد ند: تفاوتهاى بین زن و مرد و تحول اجتماعى متفاوت در دختران و پسران در دوره هاى مختلف، موجب برخى مسائل در بزرگسالى میگردد و حسادتها نیز ریشه در کودکى دارند. بین مردان، حسادت بیشتر جنبه رقابت دارد و رقابت آنها در مسائل خارج از مالکیت بیشتر مشاهده میشود. حسادتهاى زنانه از یک سرى رفتارهاى بد آموخته شده نشأت میگیرد که گاهى بر عملکرد خانوادگى، تحصیلى و شغلى فرد نیز تأثیر میگذارد. در بعضى موارد زنها به مردها نیز به خاطر آزادى هایشان ممکن است حسادت کنند.

حسادت در برخى موارد باعث سقوط و گاه صعود میشود. برخی روانشناسان معتقدند: زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فکر میکند که «ندارم» ولى «دیگرى دارد» و خودباورى خود را از دست میدهد و راه غلط را انتخاب میکند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت میشود که حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه میکند. که باید علت حسادت بررسى شود و زن «خودش» را باور کند که اگر خود را باور نکند هرگز حسادت او از بین نخواهد رفت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٠