روانپزشکان تاکید کردند: تاثیر احساسات عاشقانه و دوست داشتن روی مغز، درست شبیه به تاثیر داروهایی مثل کوکائین و یا داروهای قوی تسکین دهنده درد است.

، این پزشکان می‌گویند:‌ دلیل این که مردم به کوکائین روی می‌آورند این است که با فعال کردن منطقه خاصی در مغز انسان، احساس موقتی لذت ایجاد می‌کند در حالی که وقتی فردی احساس عمیق دوست داشتن را تجربه ‌کند همین منطقه از مغز با ایجاد احساسی خوشایند، فعال می‌شود.
به گزارش سایت پزشکی وب مد هلت، آرتور آرون پروفسور روانشناسی در دانشگاه ایالتی نیویورک، سه دهه روی تاثیر عشق روی عملکرد مغز آزمایش کرده است.

وی در جدیدترین مقاله خود اظهار داشت که عشق در همان منطقه از مغز که بسیاری از مخدرها اثر می‌گذارند با ایجاد ماده شیمیایی مغزی آرامش بخش و لذت دهنده موسوم به «دوپامین»، تاثیر می‌کند.

این سیستم‌ شناخته شده پاداش دهنده در مغز، هم چنین در کنترل درد نقش حیاتی دارد.

شرح این آزمایشات در مجله پزشکی «پلوس وان» به چاپ رسیده است