یک توصیه مهم در تحکیم روابط  زناشویی؛

 

 

 

 

هر فردی ابتدا باید در راه ساختن شخصیت انسانی خود گام بردارد تا بتواند در درجه اول انسان کاملی باشد و در درجه دوم با در نظر گرفتن تربیت و منش خود در روابط انسانی موفق باشد. لذا در این راستا باید به درک و شعوری رسید که بفهمیم انسانها با خصایص وعلا یق و دید گاهها و  توانایی های مختلف آفریده شده اند و با یکد یگر متفاوت هستند و در نتیجه با چنین نگرشی د یگر کسی توقع نخواهد داشت که دوست و یا همسر خود را شبیه سازی کند و در مقام مقایسه برآید.

لذا هرگز نگویید چون فلا ن کس فلا ن جور بود و یا بهمان  کار را انجام داد پس تو یا من هم باید همان رفتار را داشته باشیم یا اینکه همان کاررا انجام بدهیم یا ندهیم.

با چنین جملا تی مطمئن باشید اثرات منفی فراوانی را در طول روابط خود به صورت پنهان یا آشکارمشاهده خواهید نمود. بعضی افراد وقتی با        دیگران قیاس شوند برسرلجاجت می افتند و حتی ممکن است عمل درست را هم به خاطر لجبازی انجام ندهند و گاهی غرورشان جریحه دار شده و به شخصیتشان لطمه وارد می شود و اثرات منفی طولا نی مد ت در روح و روانشان ایجاد می شود که گرچه گاهی مشهود هم نمیباشد ولی تاثیرات منفی آن قاتل جبران نخواهد بود. از آنجا که مقایسه کردن کاریست نادرست و ناشی از عدم تعادل روانی مقایسه کننده ، از یاد نبرید که هرگز فرزندانتان را هم با د یگران و همسالا نشان مقایسه نکنید حتی اگر نزدیکترین کس به آنها مثل خواهر و برادرشان باشد ،چه رسد به اینکه نسبتی دورتر داشته باشد زیرا از لحاظ روانی اثرات سوء فرا وانی دارد. در صورتیکه تمایل دارید شاهد انجام عملی از سوی مخاطبتان باشید، بهتر است در چنین مواقع هرگز از کسی نام نبرید و مثلا بگویید :

چون ا ین عمل با توجه به مطالعات یا مثلا تجربیاتی که دارم به نظرمن صحیحتر است یا چون با سلیقه من همسویی بیشتر دارد و یا آن را بیشتر و بهترمی پسند م مایلم اینگونه انجام شود. بنابراین نظرات و اهدافتان را با جملا تی عنوان کنید که حاکی از تمایلا ت خود تان باشد نه د یگران، بخصوص کسانیکه بزبان آوردن اسمشان میتواند باعث رنجش خاطر، کدورت ویا حساسیت خاصی شده حتی حس حسادت ، بغض، کینه، ولجاجت شخص را برانگیزد. ضمن آنکه حتما اطمینان حاصل کنید که آنچه میخواهید بیان کنید اصولی، صحیح ومبتنی بر اصول روانشناسی مطابق با شخصیت طرف مخاب شماست. در آنصورت مطمئن باشید این گونه جملا ت اثرات مثبت بیشتری دارند و شما را هم به اهدافتان نزدیک تر می سازند.

روابط انسانی پیچید گی های خاص خود را دارد و هر یک از اعمال، رفتار و گفتار، حتی حالات تک تک اعضای چهره و نگاههای ما می توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی دیگران تاثیر گذار باشند. وزند گی ما متشکل از همین لحظات وجزئیاتی است که ممکن است خیلی وقتها حتی به نظر هم نیایند ولی درچگونگی اوضاع و بهبودی شرایط در بهتر شدن یا نشدن  روابط ما تاثیری بسزا دارند.  حالا دیگر به این بستگی دارد که شما چقدر به شخص مقابل و نوع روابط روابط با او اهمیت می دهید. اگر فردی هستید بی تفاوت و بی توجه به نوع روابطتان با اطرافیان که د یگر جای بحثی نیست واگر خدای نخواسته در زمره این قبیل افراد باشید که به د نبال هدف خاصی نیستند و بلکه هر چه پیش آید، خوش آید، و جزء افراد الکی خوشید و همین برایتان کافی است که عمرتان میگذرد و حالی خوش باش و بعد از آن هیچ.که واقعا مطمئن باشید دیگران هم با شما هیچ؛

 ولی اگر فردی مسؤلیت پذیرو حساس هستید که حتما هستید، و به نوع و چگونگی روابطتان با دیگران اهمیت می دهید پس سعی کنید همیشه تمرین نمایید در برخوردهای خود با دیگران بخصوص  همسرتان قبل از آن که حرفی را به زبان بیاورید در مورد آن کمی فکر کنید بعد آن را به زبان آورده بیان نمایید. مطمئن باشید در این صورت در راه تحکیم روابط خود گامهای محکم و موثری را برداشته هر لحظه زندگی زیباتری دارید چتر خوشبختی سایبان همیشگی زندگیتان و حاکم بر روابط شماست وشادیها یکی پس از دیگری چشم انتظار دیدار با شمایند، آشیان همای  سعادت  بربام آشیانه شما و مرغ سعادت دانه چین دام شماست.مطمئنا شادی همیشه یار شماست و هرگز از این عمل و اقدامتان پشیمان نخواهید شد.

 

 

و اما توصیه ای دوستانه و صمیمانه و البته مهم و روانشناسانه که با توجه به اوضاع و شرایط عمومی جامعه می توان به زوج های جوان سفارش کرد این است که : بعد از ازدواج سعی کنید سریعا" اقدام به بچه دار شد ن ننمایند.

براین رای و نظرباشید که دربدو زند گی زناشویی قبل از هر کاری در وهله اول خود تان و همسرتان را کاملا" بشناسید و وقتی به آن مرحله رسید ید که یکدیگر را کا ملا" درک میکنید و با هم تفاهم نسبتا کامل دارید وهر زمان احساس کردید واقعا" خوشبخت هستید. آن وقت اقدام به تقسیم این خوشبختی نمایید.

 قطعا منظورازخوشبختی، آن نوع روابط اولیه ناشی از احترام متقابل مبتنی بر رودربایستی و باورهای فرهنگی ، میراث اجدادی که درماههای اول و بعضا سالهای اول اکثرازدواجها ست نمی باشد. زیرا د رابتدا غالبا  احساس سعاد تمندی را درنظردارند ولی سعادت وخوشبختی را نمی شناسند. حسی عمیق و زیبا که اغلب در کتابه در رمانها خوانده اند واین نوع خوشبختی ها را فقط در کتابها میتوان پیاده کرد.  ولی با کمال تاسف پس از گذشت چند صباحی که شناختها بیشتر میشود ، روابط مبتنی بر شرم حضور وپرده های ماخوذ به حیا بودن قدری کنار میرود متاسفانه تازه مشکلا ت شروع می شود. و هر آنچه که بخاطرویژگی خاص عشقهای  جوانی در پس عاطفه های نابالغ پنهان مانده بود آشکارا سر بلند میکند.

 در همین دورانی که شرحش هرچند مختصر ولی عمیق و جانانه گذشت. راههای دیگری نیز پیش رو هست که اهمیت آنها از اینروست که با مد نظرقراردادنشان میتوانید تلخترین لحظات را به شیرینی زندگی مبدل کنید. مهم رسید ن به یک تفاهم ودرک متقابل ازیکد یگر و بلوغ فکری است. توجه به این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که بفهمیم وقتی دو نفر با هم توافق میکنند شریک زندگی همدیگر شوند به این معناست که دو نفر با دو نظریه مختلف، دو محیط ، دو خانواده و حتی دو فرهنگ متفاوت به توافقی رسیده اند و هر دو حامل اندیشه و تجربیاتی هستند که به همان نسبت که ممکن است درمورد یک موضوع مشترک یکی از آنها درست بگوید، احتمال درست گفتن طرف مقابل را هم در نظر بگیرد. اگر به این مرحله رسیدید به شما هزاران بارتبریک میگویم، تبریکی از صمیم قلب.

 شما با پذیرفتن این روش دل همهء اطرافیانتان را شاد میکنید. بعد از آن میتوانید مطمئن باشید که از معیار سلامتی روان در حد بسیار بالایی برخوردارید، حالا دیگر طرف مقابل شما هرشخصی باشد با اطمینان از تفاهم کامل با او سخن برانید. با اعتماد به نفس کامل و بی نظیر، با قدرت وشهامت اسب مراد زند گیتان چهار نعل به سمت شهر عشق، کوی محبت و دیار خوشبختی و سعادت در حرکت است. فقط چهار چشمی باید مراقب باشید، لحظه ای غفلت ممکن است شما را از روی این اسب تیز پا به زمین بکوبد و استخوانهای جوانتان را خورد کند. وقتی با گذشت باشید به معنای آنست که مواظب زندگیتان هستید. آنوقت است که خوشبختی  دیوانه وار سرش را به درو دیوار میکوبد تا خودش را حتی به زور شلاق به شما برساند. آنوقت است که قادرید خوشبختی را تعریف کنید ومیتوانید تشخیص دهید کاملا خوشبختید.  ودراینجاست که قدرت وتوانایی این راهم دارید که فرد د یگری را به د نیا بیاورید ومطمئن باشید او را هم میتوانید سعاد تمند نمایید.

تا زمانیکه هر کسی خصوصا جوانان ما خودشان نیازمند تربیت باشند چگونه می توانند مدعی شوند که مربی خوبی باشند؟ ومتاسفانه بعضی مواقع شاهد پدرها ومادرهایی هستیم که هنوز خود شان نیازمند نصیحت و تربیتند وحتی از پس حل مشکلا ت خودشان بر نمی آیند واز طرفی والدین فرزندانی هستند که نمیدانم چگونه ولی ناچار از تربیت آنها هم هستند.

از طرفی بارها اینجا و آنجاشنیده شده وقتی زوجی با هم دچارمشکل میشوند بزرگترها با بیان این نکته که بگذارید بچه دار شوید مشکلا ت خود به خود حل می شوند ومثلا با اصطلاحاتی نظیر اینکه پا قدم بچه خوب است وازاین جور حرفها... که بیشتربه نظر میرسد اگرچه ممکن است به اینوسیله مدت مدیدی این زندگی ادامه پیدا کند ولی سرنوشت چنین فرزندی در زندگی بدون عشق معلوم نیست سر از کجا در آورد. البته اگرنخواهیم با بد بینی به این مقوله نگاه کنیم که در آنصورت بقول بعضی افراد خیانتی فاحش به جان کسی کرده ایم که معلوم نیست در طول زندگیش باید تاوان چه چیزی را بدهد. چه بسا بچه ای به دنیا بیاید و مشکلا ت که حل نشد هیچ، بلکه مشکلات بیشتری نیز بوجودآید. اینهمه قرزندان طلا ق و بچه هایی که گرفتار آسیب های اجتماعی هستند نتیجه همین نوع دید گاه های به اصطلاح بزرگ مابانه اماغلط می باشد.

و اما توصیه ای مهم به جوانان برومند و سبز کشورمان؛ قبل از هر چیزخود و کاندیدای همسریتان را بشناسید وبه این میزان درک و آگاهی وشعور برسید که بدانید بالغ شده اید. بزرگی میگوید گمان نکنید پس از ازدواج بالغ و کامل میشوید. اول باید کامل و بالغ شوید بعد از آن ازدواج کنید. وآنگاه است که می توانید مربی و راهنمای خوبی نیزباشید، آن وقت با مطالعه و بررسی تمام جوانب پزشکی، جسمی، روحی واخلا قی و روانشناسی و محیطی واقتصادی وغیره اقدام به زایش و زادوولد کنید تا مطمئن باشید شادیهایتان را با او نمی شناسیدش ولی پاره تنتان و جان شماست بخوبی تقسیم کرده اید. وخدای نخواسته با چشمان بسته چنین  مسئولیت مهمی را نپذ یرفته اید. و بدانید برای صاحب فرزند شدن نیازی نیست فقط در غم اندیشه و خوراک و پوشاک امکانت اولیه و... باشید، بلکه هزاران فکر و اندیشه دیگر متوجه مسؤلیت مهم شماست  که می توانید با مطالعه، مشاوره با اهل نظرو تحقیق با آنها آشنا شوند.

مطمئن باشید همسران خوشبخت بطور یقین می توانند پدران و مادران و مربیان خوبی هم باشند. بنا بر آنچه از نظر گرامیتان گذشت ، اولین گام تشکیل زندگی سراسرعشق است. چرا که هر وقت مبنای آغازین قدمها بر عشق، محبت، تفاهم و دوستی بین دو نفرقلمداد گردد آنوقت است که هیچگاه طعم شیرین خوشبختی وسعادت را از دست نخواهند داد. و سایه خوشبختی همیشه برسرآنهاست .

 

فراموش نکنیم جمله بزرگی را که میگوید؛ بزرگترین گناه آنست که شادی و خوشبختی را نشناسیم و گناه بزرگتر آنکه آنرا به دیگران هدیه ندهیم ویا با آنان تقسیم نکنیم. و البته تا زمانی که خود تان خوشبخت نباشید هرگزو هرگز نمی توانید د یگری را خوشبخت نمایید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۱