خانواده پذیرا و پویا:

خانواده­هایی وجود دارند که در آنها اعضای خانواده در عین حال که در کنار یکدیگر زندگی کرده و به موقع و بنا بر نیاز با یکدیگر تعامل مثبت برقرار می­کنند، به موقع نیز، به نسبت رشد و موقعیتی که دارندف به عمل مستقل می­پردازند. در این نوع از خانواده­ها هر فردی چه کوچک و چه بزرگ بخش از زندگی خود را به استقلال و بخشی دیگر را وابسته به خانواده سپری می­کند. استقلال شامل رفتار، شناخت و عواطف می­باشد. در این الگو افراد خانواده، در سطوح مختلف، یک دیگر را پذیرفته و در عین حال به فردیت هم احترام می­گذارند. این پذیرش و احترام موجب می­شود هم جمع و هم فرد از پویایی لازم برای استمرار یک زندگی معنادار برخوردار باشند.

پایین­ترین سطح پذیرش، به رسمیت شناختن فردیت هر کس، احترام قابل شدن به آن و تمایل به هم نشینی و مراوده اجتماعی با اوست. بالاترین سطح پذیرش، ضمن رعایت و احترام اجتماعی، عشق ورزیدن به یک دیگراست. خانواده پذیرا و پویا، در عالی ترین سطح خودف متشکل از افرادی است که هم تنهای های با معنایی دارند و هم مجالست­های لذت بخش. آنان به موقع و به جا از یکدیگر فاصله می­گیرند و به هنگام مواجه شدن با یک دیگر تمام وجودشان را از عمق جان و قلب، به مشارکت می­گذارند. آنان در تنهایی­ها به معنی واقعی یک فردند، به معنای واقعی و در مجالست ها ملاقات­ها یک گروه به معنای واقعی­اند. این تفرد و تجمع هم به فردیت آنان و هم به گروه و خانواده آنان امکان پویایی، رشد و تکامل را می­دهدویژگی­های تعاملی در الگوی پذیرا و پویا:

۱- پذیرفتن فردیت و استقلال هر کس از طرف تمامی اعضای خانواده.

۲- به رسمیت شناختن محدودیت­ها، نارسایی­ها و خطاهای اعضای خانواده.

۳- پای بندی جدی به اصولی که حافظ و نقطه اتکا و اعتماد اعضا به یکدیگر است. مانند پای بندی جدی به راست گویی و رعایت کرامت انسانی.

۴- سادگی، روان بودن و دوری از تکلف در مقابل اعضای خانواده و اجتناب از پرده پوشی­ها و پنهان کاری های مکرر و افراطی و ایفای نقش­های تصنعی در مقابل آنان .

۵- اجتناب از ارتکاب عملی که ارزش­های اصیل و اساسی سایر اعضا را خدشه دار می­سازد.

ویژگی­های فردی اعضای خانواده در الگوی پذیرا و پویا:

۱- پذیرش خود به عنوان موجودی ارزشمند.

۲- دوری از خود خواهی­هاف خود بینی­ها و خود رأیی­ها.

۳- داشتن هدف مشخص و متعالی در زندگی.

۴- راضی و خشنود بودن به داشته­ها و عمده نکردن محدودیت­ها.

هر کسی می­تواند سرزنده بودن در چنین خانواده­ای را ببیند و بشنود. حرکات بدن­ها ملیح و حالت چهره­ها آرمیده است. هر کس به دیگری نگاه می­کند نه به ورای وجود او و افراد با آهنگی پر مایه و روشن حرف می­زنند. در روابطشان با هم روانی و هم آهنگی وجود دارد. حتی وقتی خردسال هستند به نظر گشاده رو و مهربان می­آیند و بقیه افراد خانواده هم با آنها مثل آدم­های بزرگ رفتار می­کنند.

زمانی که سکوت برقرار است، سکوتی است آرامش بخش، نه سکوتی از سر ترس یا احتیاط. وقتی که سر و صداست، صدای فعالیتی ر معنی است، نه غرشی رعد آسا برای خفه کردن صدای دیگران. گویی همه می­دانند که در نهایت فرصت و امکان آن را خواهند داشت که حرف خود را به گوش دیگران برسانند. بنابراین اگر کسی هنوز فرصت صحبت کردن پیدا نکرده باشدبه دلیل تنگی وقت است نه کمی محبت.

به نظر می­رسد که افراد خانواده، صرف نظر از سن و سال، در تماس با یکدیگر و ابراز علاقه خود احساس راحتی می­کنند. نشانه محبت و علاقه فقط خالی کردن سطل آشغال، پختن غذا و به خانه آوردن چک حقوق نیست. آدیان با صادقانه صحبت کردن و علاقه مندانه گوش دادن، با صداقت و روراست بودن، و به سادگی با یک دیگر بودن، این علاقه را نشان می­دهند.

خانواده وابسته:

خانواده­هایی که اعضای آنها، فردیت و استقلال را تجربه نکرده­اند و تنها با پیوندهای اجتماعی احساس وجود و هستی می­کنند، الگوی وابسته را به وجود می­آورند. اعضای خانواده وابسته، به شدت به یکدیگر نیازمندند. حتی المقدور از تنهایی اجتناب می­کنند و حتی گاه از آن گریزان و وحشت زده­اند. به هنگام دوری یکی از اعضای خانواده، اعضای دیگر نگرانند، برای بازگشت او لحظه شماری می­کنند. فرد دور مانده از خانه نیزف خود تاب تحمل دوری را نداشته و گاه از این دوری دچار اضطراب می­شود و در اسرع وقت و به بهانه­های گوناگون، راه بازگشت به خانه را در پیش می­گیرد.

خانواده­های وابسته، تا آن جا که ممکن است از اقداماتی که بین اعضاء فاصله بیندازد، دوری می­کنند. حتی ممکن است برخی از فرزندان چنین خانواده­ای، به بهانه­های مختلف از ازدواج سرباز بزنند، مبادا که فاصله­ای بین آنان و دیگر اعضای خانواده بیفتد. و این تنها خود پسر یا دختر نییست که از ازدواج هرساان است، سایر اعضای خانواده نیز در چنین مواقعی با دلایلی به ظاهر پسندیده، او را از ازدواج منع می­کنند. ایرادهای مختلفی که به عروس یا داماد احتمال وارد می­کنند، برخوردهای سرد و زننده با او و خانواده­اش، برخوردهای حذفی و ناراحت کننده با دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند، نمونه­هایی از رفتارهایی است که اعضای خانواده وابسته برای جلوگیری از جدایی یک عضو از خانواده انجام می­دهند.

خانواده­های وابسته در مورد انتخاب شغل و ادامه تحصیل نیز چنان عمل می­کنند که فاصله زیادی بین اعضا ایجاد نشود. تحصیل در شهر و کشور محل زندگکی خانواده، قابل تحمل است ولی تحصیل و کار در شهر و کشوری دیگر، قابل تحمل نیست. برخی از اعضای چنین خانواده­هایی که توانسته­اند قیدهایی را بگسلند و راهی شهر و کشور دیگری شوند، دیری نپاییده که راه وطن و خانواده را در پیش گرفته و کار را نیمه کاره رها کرده و باز گشته­اند.   

وابستگی شدید اعضای چنین خانواه­ای ضرورتاً به دلیل داشتن جمعی لذت بخش نیست، بلکه ممکن است جوی بسیار آزار دهنده نیز بر آنان حاکم باشد. قهرهای طولانی، مشاجرات و بهانه جویی­های مکرر، ناله و نفرین کردن­های شدید نسبت به یکدیگر و … در چنین خانواده­هایی کم نیست؛ لکن آن چیزی که این افراد را در کنار هم نگه می­دارد، نوعی احساس ناایمنی است که بر جو و فضای خانواده حاکم شده است. اعضای این خانواده در سایه این جو، احساس بودن و هویت می­کنند. کم شدن هریک از اعضا مساوی است با احساس پوچی و گم گشتگی ایر اعضا.

ویژگی­های تعاملی در الگوی وابسته:

۱- مراقب و مطلع بودن از یکدیگر (حاکمیت جو مراقبت).

۲- محدود سازی متقابل در روابط اجتماعی و فعالیت­های شغلی و تحصیلی.

۳- دشواری پذیرش دیگکران (از جمله مشکل تراشی و مشکل سازی برای اعضای تازه وارد به خانواده مانند عروس و داماد).

۴- حاکمیت رسوم و آیین­های اختصاصی و غیرقابل عدول (از جمله داشتن مذهب اختصاصی در قالب آیین­ها و مراسم و باورهایی که خانواده را به شکلی از سایرین متمایز کند.)

۵- تابو بودن هر رفتاری که موجب انفکاک اعضایی از خانواده باشد.

ویژگی­های فردی اعضای خانواه در الگوی وابسته:

۱- نگرانی و اضطراب

۲- سوء ظن نسبت به دیگران

۳- تفسیرهای شخصی از رفتارها

۴- داشتن برخی از رفتارهای وسواسی و اعمال آئینی

۵- حساسیت­های عاطفی نسبت به رفتارها و وقایع

رابطه اعضا در خانواده وابسته، مانند رابطه ده نمره­ای است که کسی برای قبول شدن دردرسی باید بگیرد. وقتی کسی تنها ده نمره دارد، کم شدن هر یک از این ده نمره به معنای رد شدن است. تمام این ده نمره باید با هم باشند تا قبولی معنا داشته باشد. نبود تنها یک نمره، ۹ نمره دیگر را نیز فاقد ارزش می­کند. ولی اگر کسی در درسی، دستری پر داشته بشاد، مثلاً ۱۷، ۱۸ یا ۱۹ گرفته باشد، فقدان یک نمره او را چندان آشفته و مضطرب نمی­کند. این مثال وجهی از علت احساس ناامنی ناشی از ضعف و پایین بودن توانمندی مثال وجهی از علت احساس ناایمنی ناشی از ضعف و پایین توانمندی هاست. احساس در مرز بودن، نوعی احساس ناایمنی به افراد می­دهد. کوچکترین خطا و نارسایی، انسان را به سقوط می­کشاند. طبیعی است که افرادی در چنین وضعیتی احساس ناایمنی و استیصال کند.

خانواده­های اشرافی، یکی از انواع خانواده­های وابسته­اند. در این نوع از خانواده­ها راه نفوذ غیر و نیز راه خروج اعضاء از جمع خانواده به شدت بسته است. سوء رفتارهاف هخنجار شکنی­های رفتاری، خارج از ضوابط عمل کردن­ها و … از یک سو به شدت منبع شده و از سوی دیگر پنهان نگه داشته می­شوند. توسل به هر روشی برای حفظ کیان خانواده اشرافی، امری مقبول و پسندیده است؛ حتی اگر خشونت و خون ریزی باشد. برای مثال پرنسس دایانا، عروس خانواده سلطنتی انگلستان که پس از جدایی از پرنس چارلز، با یک عرب به نام دودی فاید رابطه عاشقانه برقرار کرده بود و در سال ۱۹۹۷ در یک حادثه شدید رانندگی در پاریس به اتفاق او کشته شد، به احتمال قوی قربانی چنین خشونتی شده است.

 

 

                 
                              
                 
                  
                             


 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۳:٢۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۶
تگ ها : عشق ، لب


 

 

   

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۵
تگ ها : عشق


 

 

hearts-desi-glitters-221hearts-desi-glitters-211hearts-desi-glitters-39hearts-desi-glitters-38hearts-desi-glitters-44hearts-desi-glitters-521hearts-desi-glitters-48hearts-desi-glitters-37hearts-desi-glitters-58hearts-desi-glitters-57

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

hearts-desi-glitters-17hearts-desi-glitters-15hearts-desi-glitters-16hearts-desi-glitters-13

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۳۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

hearts-desi-glitters-43hearts-desi-glitters-22hearts-desi-glitters-10hearts-desi-glitters-8hearts-desi-glitters-6

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۳۴ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

hearts-desi-glitters-1

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

angelFlowersHearts By Fiazhearts-desi-glitters-64

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:٠۵ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۴
تگ ها : عشق


 

 
 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۴:۵۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 


  


 


      

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 


   


 

   

 

                  
 

                       


 

          

 

  

   


 

                  

 


 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۵۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 


 

   


          

 

            

 

 

      
 

 

 

     


 

 

         
 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۴۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 

   
 
 


             

 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۴۵ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 


 

   

 


 

 

      

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۴۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۶
تگ ها : عشق


 

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٤