براساس یک سنت عجیب در برخی قبایل جنوب سودان، زن پس از مرگ شوهرش،به عنوان ارث به برادر شوهر تعلق می گیرد.


موروثی شدن زن به گونه ای است که حتی برای او و برادر شوهرش عقد جاری نمی شود. هدف از این اقدام جلوگیری از ازدواج مردان غریبه با زنان بیوه این قبایل است. گرچه برخی افراد تحصیل کرده و آگاه قبایل از چنین اقدامی ناراضی هستند ولی به دلیل سنت ها و رسوم رایج در جنوب سودان نمی توانند مانع از انجام آن شوند.
شبکه الجزیره قطر در گزارشی درباره این سنت عجیب،می افزاید: در هنگام مرگ همسر، برادر بزرگ او برای ازدواج با بیوه اولویت دارد و فرزندانی که پس از این ازدواج متولد می شوند منتسب به همسر فوت شده هستند. تعداد کمی از زنان شجاعت سرپیچی از این سنت قبایل را پیدا می کنند زیرا مردان قبیله کاملا از آن راضی هستند و بر انجام کامل آن نظارت می کنند. انجمن های مدافع حقوق زنان هم اعتراضی به این سنت ندارند.

براساس این گزارش، جوانان و افراد تحصیل کرده این سنت را قبول ندارند ولی تعداد کمی از آنان به طور علنی این مخالفت را بیان می کنند. در قبایل جنوب سودان قدرت و احترام خانواده فقط با افزایش تعداد اعضای آن نشان داده می شود لذا زن این خانواده ها نباید با مرد غریبه ازدواج کند. بر اساس همین منطق است که مردان حق دارند هر تعداد همسر که مایل هستند اختیار کنند.
در ادامه گزارش الجزیره آمده است: تعداد همسران افراد ثروتمند و صاحب نفوذ این قبایل تا 100 همسر هم می رسد. آنچه در قبایل جنوب سودان حرف اول و آخر را می زند، سنت ها و رسوم رایج است حتی اگر این رسوم برای سایرین بسیار عجیب و شگفت آور باشد. همه باید از این سنت ها پیروی کنند و کمتر کسی درباره آنها پرسش و چون و چرایی دارد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
نسرین جهانمرد

مطالب جالبی می نویسی.افرین دوست دارم بیشتر باهات اشنا بشم من کارشناس ارشد روان شناسی ام تلفن دفتر کارم:77714042