هرگز سعی نکنید از همسرتان یک نسخه بدل بسازید :
هیچگاه همسرتان را محکوم نکنید . دعواهایی که بین زوجین صورت می گیرد مانند راز به هستند هیچگاه آن را فاش نکنید و در نگهداری از آن کوشا باشید .
هوش بیکران از هر حیث شما را هدایت می کند
به شریک زندگی خود کم محلی نکنید به او نشان دهید که دوستش دارید و به فکر تقدیر و ارائه حسن نیت باشید نه به فکر ایراد گرفتن
زناشویی عبارت است از وصلت مرد و زنی که با محبت و شوق به وصال رسیده اند قلوب آنها با هم به پیشمی روند و آنها به طرف بالا و به طرف خدا حرکت می کنند .
وقتی به همسرتان کج خلقی کنید وبه او خصومت و سوء نیت نشان دهید ذهنا از او طلاق گرفته اید .

/ 0 نظر / 3 بازدید