خوشبختی چیست؟ یک عشق وافر، داشتن شغل عالی یا یک اتومبیل بزرگ؟ تمام اینها تعریف خوشبختی واقعی نیستند. روانشناسان انگلیسی مشخص کرده اند که خوشبختی با شخصیت ارتباط مستقیم دارد. همچنین آنها فرمولی را برای محاسبه خوشبختی پیدا کرده اند، بدین صورت که:

42kmoig.gifnono.gif2uge4p4.gifsnapoutofit.gif999.gifbliss.gifJust_Cuz_13.gif1304.gifkaffeetrinker_2.gifBananeyessss.gif


(P+(۵xE)+(۳xH = خوشبختی

در این فرمول، P بیانگر خصوصیات فردی مانند برنامه ریزی برای زندگی و قابلیت سازش است. E بیانگر موجودیت است که خود شامل سلامتی، ثبات مالی و دوستی می شود.

H بیانگر ارزشهای بالایی چون احساس خود ارزشمندی، انتظارات و داشتن حس شوخی است. بنابر توضیحات یکی از سازندگان این فرمول، محاسبه میزان خوشبختی، که میزان حداکثر آن ۱۰۰ در نظر گرفته می شود، با طرح ۴ سوال انجام می پذیرد که پاسخهای آنها براساس مقادیر بین یک (حداقل) و ده (حداکثر) طبقه بندی می شود:

۱) آیا شما برون گرا، پر انرژی و انعطاف پذیر هستید؟ 2chw5mg.gifelectricf.gifbath.gifval.gif

۲) آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید بسرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟

پاسخ به سوالهای ۱ و ۲ و جمع و برآیند نتیجه آنها مقدار P را مشخص می کند.

۳) آیا نیازهای اولیه شما در ارتباط با سلامتی، وضعیت مالی و حس اجتماعی بودن برآورده می شود؟

پاسخ به این سوال مقدار E را مشخص می کند. Drbarbie.gif

۴) آیا شما از حمایت و پشتوانه افرادی که در کنارتان هستند برخوردارید و کارهای شما برای آنها خوشایند است؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟

پاسخ به این سوال مقدار H را مشخص می کند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
بهاره

خوشبختی به نظر من یعنی رضایت خداوند رو داشت باشی و 1 زندگی اروم و توام با عشق - همیشه پول و ثروت ضامن خوشبختی انسانها نیسنند

anasthesia

جالب بود یعنی با توجه به این فرمول ، موفقیت ها ، دستاوردها و داشته ها حرف اول ، وِیژگی های شخصی حرف دوم و ساپورت دیگران حرف سوم را می زنه . ممنون موفق باشید