ویپاسانا که به معنی دیدن چیزها همان گونه که هستند می باشد، یکی از قدیمیترین تکنیکهای مراقبه در هند است. این تکنیک بیش از 2500 سال قبل، به عنوان یک مداوای جهان شمول، برای بیماری جهان شمول، آموزش داده می شد، که هنر زندگی کرد است.

شاید آنها که با روش های مدیتیشن آشنایی دارند، تا به حال ناممراقبه ی ویپاسانا یا همان مراقبه ی بودایی را شنیده اند. ویپاسانا یکی از کهن ترین روش های مراقبه در هند است. گوتاما بودا ۲۵۰۰ سال پیش این روش را کشف کرد و آن را همچون دارویی برای رهایی همگی انسان ها از درد و رنج آموزش داد. 

ویپاسانا یک واژه ی «پالی»، و به معنای مشاهده کردن هرچیز همان گونه که واقعا هست، است.  

ویپاسانا یک باور کورکورانه و یا یک فلسفه نیست و هیچ ارتباطی با مذاهب ندارد. هر چند که هیچ تناقضی هم با هر نوع مذهب و اعتقادی نیز ندارد. بلکه روشی عملی است برای پالایش ذهن، و رهایی آن از تنشها و منفی گرایی هایی که باعث بدبختی انسانهاست. هر کس با هر هوش متوسطی، با هر مذهب و اعتقادی و با هر نژاد و ملیتی می تواند این روش را به کار بندد.  

ویپاسانا مدیتیشنی است که بیشترین تعداد افراد مختلف را  در مقایسه با انواع دیگر مدیتیشن  تا کنون در جهان به کمال رسانیده است . ویپاسانا اساس و عصاره اصلی مدیتیشن است . تمامی انواع دیگر مدیتیشن نیز دارای همین اساس و عصاره هستند ولی موارد فرعی دیگری نیز به آنها اضافه شده است . ویپاسانا عصاره خالص است . شما نمی توانید حتی ذره ای از آن را حذف کنید و یا چیزی به آن اضافه نمایید تا آن را بهبود بخشید .

ویپاسانا را می توان به سه گونه مختلف انجام داد. نوع اول آن آگاه بودن از اعمال ، فعالیت ها ، بدن ، ذهن و دلتان است . نوع دوم مدیتیشن ویپاسانا به نفس کشیدن مربوط می شود . در این حالت آگاهی و توجه خود را معطوف به تنفس و شکم می کنیم . در روش سوم نیز آگاهی معطوف تنفس می گردد ولی محل توجه ، مجاری ورودی بینی است که هوا وارد آنها می شود .

 و حالا با این مقدمه بسیار مختصر نگاهی به تحلیل روانشناسی تحلیلی ویپاسانا می پردازیم:

در مراقبه ویپاسانا سه مرحله وجود دارد:

سیلا (اخلاقیات) که شامل گفتار درست، عمل درست و امرار معاش درست می باشد

سمادی ( تمرکز) که شامل کوشش، آگاهی و تمرکز درست می باشد

پانیا ( خرد) که شامل تفکر و ادراک درست می باشد.

انرژی هایی که در این سه مرحله مشاهده کردم عبارتند از:

آپولو ( خدای قانونمندی و نظم)

آپولو را در شیوه اجرای اصول اخلاقی دیدم

در حقیت در مرحله اول ( سیلا) شما ملزم به اجرای یکسری اصول اخلاقی می شوید و این به معنی قاعده مندی در مسیر ویپاسانا است و بدون این قواعد مراقبه معنی نخواهد داشت.

همچنین شیوه نشستن و مراقبه کردن نیز نگاهی از آپولو را به همراه دارد زیرا بایستی با زانوان ثابت و پشتی صاف مراقبه کنیم که این نیز از اصول مراقبه است. علیرغم اینکه شیوه نشستن و یا رنگ پوشش خیلی در این روش مطرح نمی باشد.

هسیتا ( الهه خرد زنانه و آرامش و مراقبه)

یکی از برجسته ترین ویژگی های مراقبه حرکت تکرار شونده است. در ویپاسانا هم شما در ذهنتان مدام حرکتی تکرار شونده را دنبال می کنید و به آرامی حرکت می کنید.

این ویژگی در مرحله دوم ویپاسانا دیده می شود تمرکز

با این حرکت هستیا گونه می توان مراحل اولیه تمرکز را آغاز نمود. اما مرحله دیگری هم وجود دارد...

آتنا ( الهه خرد و قاعده مندی)

یکی از برجسته ترین ویژگی های آتنا داشتن تعادل طلایی است.

در ویپاسانا آنچه که بسیار مورد اهمیت است حفظ تعادل ذهن است تعادل ذهن به منظور عدم پاسخگویی به محرک های حسی درونی و این ویژگی را در آتنا دیدم.

هادس ( خدای تفکرات فلسفی و جهان زیرین)

مرحله سوم ویپاسانا که میوه ان نیز می باشد در حقیقت عصاره خرد و تفکرات درونی عمیق است. آنجاست که گویا درونت با تو به گفتگو می نشیند.

این مرحله را در هادس مشاهده کردم

 

آنچه بر من گذشت؟

کارتون پاندای کونگ فو کار را خاطران هست؟

این عکس را ببینید! هنگامی است که پاندا لوح زرین استادی را بدست می آورد...

/ 0 نظر / 7 بازدید