آنیما آنیموس


 


 یونگ معتقد بود که همه ی مردان و زنان واجد صفات یکدیگر هستند .
یعنی یک مرد جنبه ی زنانگی هم دارد و یک زن دارای جنبه های مردانگی ست
جنبه ی زنانگی در وجود مردان را آنیما
و جنبه مردانگی در وجود همه زنان را آنیموس نامید
اگر چه این ویژگی های زنانه و مردانه تحت کنترل کروموزوم ها و ترشح هورمونهاست ولی یونگ و شاگردانش معتقد بودند داشتن صفات شخصیتی مردانه وزنانه بسیارزیاد تحت تاثیر تجارب زندگی ست .

در مردان آنیموس غالب است برای همین بیشتر یک مرد ....مرد به نظر می رسد از نظر رفتاری و روحی و بخش آنیما (زنانه )وجودش در سایه شخصیت و در ناخود آگاهش نهفته می ماند

در زنان آنیما غالب است و یک زن ...همیشه از لحاظ روحی و اخلاقی زن به نظر می رسد و آنیموس (مردانگی )در سایه قرار گرفته و در ناخود آگاه شخصیتش

وقتی شما به این قضیه واقف باشید چه مرد باشید چه زن می توانید هر دوبخش وجودتان را زندگی کنید پس دیگر یک مرد را برای رفتار احساسی که از خود بروز می دهد سرزنش نکنیم و یک زن را وقتی مثل مردان در برهه ای از زندگی ایفای نقش می کند ناتوان نشمریم

مثلا شما پدری دارید که رفتار سرپرستی یا مادرانه ی قوی دارد خیلی مراقب بچه هاست این مرد آنیما ی قوی دارد و بخش زنانگی روحش را زندگی می کند

یا مادری دارید که مثل مردها زندگی را اداره و مدیریت می کند این زن بخش آنیموس یا مردانگی شخصیتش را هم زندگی می کند
اینجاست که می فهمیم چگونه می شود که یک زن در جایگاه وزیر یاپستی کلیدی و مدیریتی قرار می گیرد و یا یک مرد بسیار محکم و جدی عاشق می شود و ناگهان وارد برهه ای احساسی در زندگیش می شود و اتفاقا درکش را هم دارد

نیچه بزرگ را که می شناسیم یونگ روی زندگی نیچه و افکار او بسیار علاقه مند بود و درباره ی او می گفت نیچه انسا ن بزرگی ست وقتی بخواهم درباره شخصیت نیچه بگویم باید اشاره کنم که این مرد آنیما (زنانگی )وجودش کاملا تخریب شده است و در سایه ی کامل به سر می برد
به عبارت ساده تر او فقط یک مرد است بدون ظرافتها و احساسات زنانه حتی در حد کم ..و این نگاه و فلسفه ی او را دچار بحران کرده است و برای همین مردم دنیا فلسفه نگاه نیچه و پوچ گرایی اش برایشان متمایز و جالب است


یونگ در تکمیل آنیما و آنیموس می گوید :

یک انسان کامل انسانی ست که از هردو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد اگر خداوند ما را اینطور آفریده پس بایدخوب از آن استفاده کنیم
اگر قرار است جایی عشق بورزیم
اگر قرار است جایی محکم و استوار باشیم
اگر قرار است یک بحران روحی را به سختی طی کنیم
اگر قرار است جاهایی زیبا پسند و حساس باشیم
و در همه موقعیت ها
نگاه نکنیم زن هستیم یا مرد آنچه روحمان تشنه ی اوست را ببینیم و حس کنیم و انجام دهیم

وقتی بپذیرید که هم در شخصیتمان زن هستیم و هم مرد آنوقت اگر در جایگاه یک مرد نیاز پیدا شود با کسی هم دردی کنید می توانید
و در جایگاه زن وقتی ناگهان در بحرانی بخواهید مثل مردان مشکلتان را حل کنید کاملا توانایید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 2 نظر / 5 بازدید
ابوالقاسم احمدی نژاد

سلام درباره نشانه های عشق مطالعه می کردم که به وبلاگ وزین شما رسیدم .چند سالی است درباره عشق مطالعه می کنم البته بیشتر با گرایش اسلامی آن بحثی را دربلاگ خونین دلان شروع کرده ام اگر نظر خودتان را بفرمایید خوشحال می شوم

شادی

salam..jedan azatun mamnuna...matalebetun khub bud