# نگاه_کردن_به_تصویر_کسی_که_دوستش_دارید_کاهش_درد
نگاه کردن به تصویر کسی که دوستش دارید موجب کاهش درد تا ۴۴ درصد                                               پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه استنفورد  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید